Hvordan sender jeg meldinger?

Animasjonen over viser hvordan du kan sende melding til en gruppe, en person og et telefonnummer.

På menylinjen øverst i SkoleSMS finner du en link til hvor det står Hjem, dette vil ta deg til siden du først blir vist etter at du har logget inn. Du vil her bli vist en side hvor du kan sende meldinger. Meldingsfeltet på siden vil bli vist som i bildet under:

Når du aktiverer dette feltet ved å klikke på det, vil hele meldingsfeltet bli vist:

I meldingfeltet er det 2 obligatoriske felt som må fylles inn, mottakere og meldingsteksten som skal sendes.

Mottakere legges til ved at man aktiverer mottakerfeltet og starter å søke opp grupper og kontakter.

Når en mottaker er lagt til, vil du se at mottakeren kommer opp som en ny boks i mottakerfeltet. En mottaker er ikke lagt til før denne boksen er synlig.

I tillegg til å søke opp grupper og kontakter er det også mulig å legge inn telefonnummer og e-postadresser i mottakerfeltet. Det samme gjelder for disse, de er ikke lagt til før de kommer opp som en egen boks i mottakerfeltet.

Videre så må selve meldingen skrives inn i tekstfeltet under mottakerlisten.

Du vil finne en variasjon av meldingsutsenderen på flere sider i SkoleSMS. Du vil blant annet kunne sende meldinger når du klikker deg inn på en gruppe eller en kontakt.

Et par ting å tenke på når man skriver meldingen er at den skal leses av på mobiltelefon, så det er best om den ikke gjøres unødvendig lang. Under tekstfeltet for meldingen vil du også se hvor mange tegn meldingen inneholder, samt hvor mange delmeldinger den vil bli sendt som. En fin lengde å ta utgangspunkt i er at meldingen ikke blir lengre enn 459 tegn, altså 3 delmeldinger.

Når man er fornøyd med mottakere og meldingstekst, klikker man på Send knappen for å sende meldingen. Sjekk gjerne en eller to ganger at antall mottakere er i nærheten av det antallet du forventer at det skal være, så du ikke sender melding til alle elever på skolen når du egentlig skulle sende til et lite utvalg.