Personvern­erklæring

Teletopia Interactive AS er ansvarlig for lagring av personopplysninger til eget bruk (som Behandlingsansvarlig) og på vegne av våre kunder (som Databehandler). Selskapet vil behandle personopplysninger etter gjeldende lover og regler.

Som Databehandler

Hvordan vi som Databehandler behandler personopplysninger står beskrevet i avtalen med vår kunde, den Behandlingsansvarlige. Hvilke opplysninger vi behandler avhenger av hvilken av våre tjenester som brukes av Behandlingsansvarlige.

Vi behandler personopplysninger slik det følger av Databehandleravtalen med vår kunde. Vi vil bare behandle personopplysninger for å levere de tjenestene som er avtalt. Ved opphør av avtalen eller ved beskjed fra kunden, sletter eller returnerer vi de personopplysninger som er lagret.

Behandlingsaktiviteter

 • Sende meldinger som SMS eller e-post fra vår kunde (Behandlingsansvarlig) til sluttbruker.
 • Levere meldingslogger, statistikk og rapporter
 • Registrering og oppslag av data
 • Monitorere trafikkdata

Hvilke data oppbevarer vi?

Hvilke data vi behandler eller oppbevarer følger av hvilken tjeneste vi leverer til kunde (Behandlingsansvarlig).

 • Personopplysninger som navn, telefonnummer, e-post
 • Annen manuell registrert data
 • Trafikkdata i forbindelse med formidling av elektronisk kommunikasjon
 • Informasjon i forbindelse med innhold i kommunikasjonen som e-post, SMS/MMS, nettleserdata, talemeldinger

Som Behandlingsansvarlig

Hvordan vi som Behandlingsansvarlig behandler personopplysninger er definert og beskrevet i vilkårene i avtalen mellom oss og våre kunder. Opplysninger som behandles avhenger av hvilke av våre tjenester som benyttes.

Behandlingsaktiviteter

 • Administrere profil
 • Administrere tilgang
 • Varsle om endringer i tjenesten
 • Besvare kundeforespørsler om tjenestene
 • Formidle informasjon

Hvilke data oppbevarer og behandler vi?

 • Personopplysninger som navn, telefonnummer, e-post
 • Annen manuell registrert data
 • Trafikkdata i forbindelse med formidling av elektronisk kommunikasjon
 • Informasjon i forbindelse med innhold i kommunikasjonen som e-post, SMS/MMS, nettleserdata, talemeldinger

Hva er behandlingsgrunnlaget?

 • Å levere tjeneste til våre kunder.
 • Gi informasjon om tjeneste og å besvare kundeforespørsler
 • Å overholde rettslig forpliktelser i forhold til lagring av data, f.eks. oppbevaring av regnskapsdata

Sluttbruker kan når som helst

 • Få innsyn i sine Personopplysninger
 • Endre sine Personopplysninger
 • Slette sine Personopplysninger
 • Be om begrensing i behandling av sine Personopplysninger

Vi vil beholde personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingene slik det er definert i avtalen. Rettslige forpliktelser, f.eks. regnskapsdata, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger etter at avtalen opphører. Lagring kan også foregå når det er nødvendig for å ivareta våre interesser, f.eks. å forsvare rettskrav.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi utleverer i noen tilfeller personopplysninger som behøves til våre leverandører. Leverandørene vil bare motta de opplysningene som er nødvendig for å utføre avtalt tjeneste. Forholdet til leverandører reguleres i databehandleravtale. Utlevering til offentlige organer kan forekomme dersom det følger av lov og gjeldende regelverk.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage til tilsynsmyndighet hvis du mener at vår behandling av personopplysninger strider mot personvernbestemmelser.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi på våre nettsider. I de innloggede tjenestene benyttes informasjonskapsler for å vite hvilken bruker som er logget inn. På våre andre nettsider, som er tilgjengelig for alle, benyttes informasjonskapsler i noen tilfeller for å analysere hvordan nettsidene brukes.

Hvordan sikres opplysningene

Vi har stort fokus på sikring av personopplysninger og arbeider kontinuerlig med å beskytte disse. Vi har godt dokumenterte sikkerhetsrutiner i form av opplæring av personell, sikring av nettverk og infrastruktur, begrensning av virtuell og fysisk adgang. Vi har gode rutiner for sletting av personopplysninger det ikke lenger finnes behandlingsgrunnlag for.

Vi holder oss oppdatert på sikkerhetsrisiko og agerer raskt hvis det oppdages sårbarheter.

Endring av personvernerklæring

Siste versjon av personvernerklæringen finnes til enhver tid på vår nettside. Vi forbeholder oss retten til å endre vår personvernerklæring, hvor den nyeste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. For å holde deg oppdatert vil vi anbefale at du jevnlig sjekker vår personvernerklæring. Vi vil varsle deg hvis det gjøres endringer som du har rett til å bli informert om, eller hvis endringen krever ditt samtykke.

Kontaktinformasjon

Hvis du er en kunde av Teletopia Interactive og har behov for informasjon, innsyn, retting eller sletting av informasjon, finner du vår kontaktinformasjon i form av e-post, telefon og kontaktskjema:

https://www.teletopiasms.no

Hvis du er en sluttbruker hos en av våre kunder og vi opptrer som databehandler, vennligst kontakt vår kunde direkte.

Kontakt oss

+47 24 07 68 60

post@teletopiasms.no

Teletopia Interactive AS
Hoffsveien 1A
0275 Oslo

Kontaktskjema