Meldinger kommer ikke frem, hva gjør jeg?

Det kan være flere grunner til at en melding ikke kommer frem. Vi har her samlet de vanligste grunnene, og hvordan dette kan feilsøkes i SkoleSMS.

Melding står som levert i SkoleSMS, men vises ikke på telefon

Når en meldingen står som levert i SkoleSMS, betyr dette at meldingen har kommet frem til telefonen. Det er telefonen som gir beskjed om at meldingen har kommet frem som fører til at meldingen blir markert som Levert i SkoleSMS. Vi må derfor undersøke hvorfor den ikke vises på telefonen. Be helt først eleven eller foresatte ta omstart av telefonen, send ny testmelding og se om det løser seg.

De vanligste grunnene er:

Skolens telefonnummer er sperret eller står på ignorer-listen på telefonen
En mobilapplikasjon forstyrrer meldingene

Enkelte mobilapplikasjoner forsøker å erstatte den standard meldingsapplikasjonen. Noen av disse har feil i seg, eller er ikke tilpasset til norske telefonnummer. Her bør man forsøke å avinstallere applikasjonene og sende nye testmeldinger for å se om problemet løser seg.

Noen av gjengangerne er:
  • Viber
  • Whatsapp

Feilsøking av meldinger som ikke vises på telefon

En elev eller foresatt på skolen sier at de ikke mottar meldinger. For å undersøke dette nærmere, kan du følge denne oppskriften.

Du bør ha administratorrettigheter for å undersøke dette grundig. Hvis du ikke har administrasjonsrettigheter, kan en av de andre administratorene opprette gruppen for deg eller gi deg tilgang.

Vis alle meldinger

Klikk på Vis alle meldinger.

Søk kontakt

Gå til Kontakter og søk opp enten navn eller nummer. Klikk så på linjen til personen.

Kontaktsiden

Sjekk helt først om nummeret stemmer.

Se om meldingen de savner, er å finne igjen på meldingsoversikten. Hvis meldingen ikke er å finne igjen, har det ikke blitt forsøkt å sende noe. Da må man se om man har sendt til riktig person, til riktig gruppe, om personen er med i gruppen det ble sendt melding til.

Hvis meldingen er å finne igjen på denne listen, men personen fortsatt mener å ikke ha mottat melding, send en testmelding og se om utsendelsen feiler eller om den ender opp som levert. Uansett utfall, bør man ringe opp nummeret. Hvis riktig person svarer på telefon og testmeldingen er markert som ikke levert, ta kontakt med oss. Hvis meldingen står som levert, men personen er sikker på å ikke ha mottatt den, sjekk avsnittet over om meldinger som vises som levert i SkoleSMS, men ikke vises på telefon.