Hvordan får jeg oversikt over meldinger fra og til en elev/foresatt?

Ved å klikke på en kontakt kan man hente frem all kommunikasjon med den enkelte foresatte/eleven samt informasjon om relasjoner og gruppetilhørighet.