Hvordan sender jeg melding til deler av en gruppe?

På menylinjen øverst i SkoleSMS finner du en link til grupper. Når du klikker på denne vil du komme til en side hvor du får listet opp alle grupper du har tilgjengelig i SkoleSMS. Du kan klikke på en av disse gruppene for å komme inn på gruppesiden. Her har du valget mellom å se meldinger som er relatert til gruppen, eller se alle medlemmene i gruppen. Klikker du på Medlemmer vil du få listen som vist i skjermbildet under:

Her kan du krysse av for hvilke kontakter du ønsker å sende melding til, og så klikke på feltet "Skriv melding" for å få opp meldingsutsenderen.