Hva skjer dersom elever og foresatte glemmer å benytte kodeord?

Det er mulig å legge inn grupper en bruker skal få meldinger fra dersom innsender glemmer å adressere til riktig klasse/kontaktlærer. Disse gruppene settes opp i feltet på brukeren som heter Grupper, under brukertilgang på innstillinger.

Dersom en kontakt i disse gruppene sender inn en melding som mangler kodeord, vil brukerene som har en gruppe hvor denne kontakten er med, motta meldingen.

Det er kun administrator på skolen som kan sette opp kodeord og grupper.